Некатегоризовано

Oksigen proizveden pomoću meteorita sa Marsa uz pomoć robotske veštačke inteligencije

Summary

Nedavna istraživanja su pokazala da je moguće proizvesti materijale koji proizvode kiseonik pomoću meteorita sa Marsa koristeći robotsku veštačku inteligenciju (AI-hemičara). Ova revolucionarna studija, objavljena u časopisu Nature Synthesis, predstavlja dokaznu koncepciju za generisanje kiseonika i može imati implikacije za […]

Oksigen proizveden pomoću meteorita sa Marsa uz pomoć robotske veštačke inteligencije

Nedavna istraživanja su pokazala da je moguće proizvesti materijale koji proizvode kiseonik pomoću meteorita sa Marsa koristeći robotsku veštačku inteligenciju (AI-hemičara). Ova revolucionarna studija, objavljena u časopisu Nature Synthesis, predstavlja dokaznu koncepciju za generisanje kiseonika i može imati implikacije za buduće misije sa posadom na Marsu.

Buduće misije na Mars će zahtevati kiseonik jer je on neophodan za ljudsku aktivnost na planeti. Kiseonik se koristi kao pogonsko gorivo za rakete i u sistemima za podršku životu. Jedan od načina da se ove potencijalne misije učine dugoročno isplativijim i manje kompleksnim je korišćenje resursa koji već postoje na planeti kako bi se proizvela kiseonik, umesto da se materijali transportuju sa Zemlje. Nedavne evidencije o prisustvu vode na Marsu i analiza elementalnog sastava meteorita pronađenih na planeti mogu pružiti priliku za pravljenje katalizatora koristeći marsovke resurse.

Tim naučnika pod vođstvom Jun Jiang-a sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Kini razvio je robotskog AI-hemičara koji je sposoban da stvara katalizatore koji se mogu koristiti za proizvodnju kiseonika iz marsovskih materijala bez ljudske intervencije. „Koristeći model mašinskog učenja zasnovanog na podacima iz prvih principa i eksperimentalnim merenjima, ovaj metod automatski i brzo identifikuje optimalnu formulnu katalizatora između više od tri miliona mogućih sastava“, navode autori studije.

Autori su izabrali pet različitih kategorija meteorita koji potiču sa ili su potvrđeno pronađeni na Marsu, koje je robotski AI-hemičar analizirao. Robotski AI-hemičar je uspeo da pretvori meteorite u hemijske spojeve i da napravi katalizatore od ovih spojeva pre nego što je testirao njihovu sposobnost proizvodnje kiseonika. Ovaj proces je ponavljao sam robot sve dok nije pronašao najbolji katalizator, što bi prema procenama moglo da potraje 2.000 godina ljudskog rada. Autori su zatim pokazali da taj katalizator može raditi u simuliranim marsovskim uslovima.

„Sintetizovani katalizator radi pri gustoći struje od 10 mA cm-2 tokom više od 550.000 sekundi rada sa prekomernim potencijalom od 445.1 mV, što pokazuje izvodljivost veštačko-inteligentnog hemičara u automatizovanoj sintezi hemikalija i materijala za istraživanje Marsa“, navode autori.

Ovaj robotski AI-hemičar omogućava automatizovanu proizvodnju katalizatora koristeći marsovske meteorite, što može otvoriti put za proizvodnju kiseonika od strane ljudi na Marsu u budućnosti, zaključuju autori.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Šta je veštačka inteligencija (AI)?

Veštačka inteligencija (AI) se odnosi na inteligentno ponašanje koje je sposobno da simulira ljudsko razmišljanje i donošenje odluka. To se postiže korišćenjem računara ili uređaja koji mogu prikupljati i analizirati podatke i prilagođavati svoje ponašanje na osnovu tih podataka.

Šta su katalizatori?

Katalizatori su supstance koje ubrzavaju hemijske reakcije, ali se pri tome ne potroše i ne menjaju. Oni smanjuju potrebnu energiju za pokretanje reakcija, čime povećavaju brzinu i efikasnost hemijskih procesa.

Kako ova studija može uticati na buduće misije na Mars?

Ova studija pokazuje da je moguće koristiti lokalne resurse, poput meteorita i marsovskih materijala, kako bi se proizveo kiseonik na Marsu. To bi moglo rezultirati dugoročno jeftinijim i manje složenim misijama sa posadom na Marsu, jer ne bi bilo potrebno transportovati velike količine materijala sa Zemlje.

Da li će ljudi moći da žive na Marsu u budućnosti?

Brojna istraživanja i misije poput ove doprinose našem razumevanju Marsa i stvaranju mogućnosti za život na toj planeti. Međutim, pre nego što ljudi mogu živeti na Marsu, neophodno je rešiti brojne izazove kao što su pružanje kiseonika, zaštita od radijacije i obezbeđenje ostalih resursa za podršku životu.