Некатегоризовано

Nedovoljna transparentnost u korišćenju generativne veštačke inteligencije u radnom okruženju

Summary

Istraživanja pokazuju da je korišćenje alata generativne veštačke inteligencije (GenAI), kao što je ChatGPT, u radnom okruženju poput Divljeg zapada, sa mnogim radnicima koji koriste ove resurse bez znanja svojih menadžera. Iako je transparentnost i obuka ključna za pravilnu upotrebu […]

Nedovoljna transparentnost u korišćenju generativne veštačke inteligencije u radnom okruženju

Istraživanja pokazuju da je korišćenje alata generativne veštačke inteligencije (GenAI), kao što je ChatGPT, u radnom okruženju poput Divljeg zapada, sa mnogim radnicima koji koriste ove resurse bez znanja svojih menadžera. Iako je transparentnost i obuka ključna za pravilnu upotrebu ovih alata, istraživanje koje je sprovedeno ranije ove godine od strane platforme za korporativno društveno umrežavanje Fishbowl sa sedištem u San Francisku, pokazuje da samo trećina (32 odsto) ispitanika koji koriste veštačku inteligenciju na radnom mestu to čini uz znanje svog šefa. Među 5.067 ispitanika su radnici u kompanijama poput Amazona, Bank of America, IBM-a, JP Morgana i Nike-a.

Slična istraživanja su sprovedena i od strane kompanije Snaplogic, društvene mreže za karijeru sa sedištem u San Mateu, Kalifornija, koja je sprovela istraživanje u septembru sa 904 radnika na srednjem nivou u Australiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Pronađeno je da 40 odsto ispitanika koristi ove alate bez otkrivanja svog korišćenja kolegama ili poslodavcu, ali to ne znači da zloupotrebljavaju ove alate.

Više od dve trećine (67 odsto) smatra da veštačka inteligencija štedi od jednog do pet sati rada nedeljno. Iako je GenAI često percipiran kao alat za obradu brojeva, istraživanje kompanije Snaplogic je pokazalo da je najčešća upotreba istraživanje, ponekad jer zaposleni sme sebi da prizna da pomoć zatraži od drugog čoveka. Skoro četvrtina (22 odsto) ispitanika je izjavila da bi tajno koristila GenAI jer ne znaju kako da obave neki zadatak ili nemaju odgovor na nešto. Takođe, skoro četvrtina (22 odsto) je izjavila da ne bi koristila veštačku inteligenciju ukoliko bi morala otkriti svoje korišćenje.

Transparentnost u korišćenju veštačke inteligencije je dvosmerna. Zaposleni žele da njihov poslodavac otvoreno predoči kako veštačka inteligencija može direktno unaprediti njihov radni tok. Prema istraživanju koje je sprovela agencija za istraživanje Workplace Intelligence u saradnji sa UKG, 78 odsto ispitanika je naglasilo ovu potrebu. Više od polovine radnika (54 odsto) nije upoznato kako kompanija koristi veštačku inteligenciju.

Uprkos nedostatku transparentnosti, veštačka inteligencija već pruža niz fantastičnih prednosti radnoj snazi – od automatizacije dosadnih zadataka, do odgovaranja na uobičajena pitanja i analize velikih količina podataka. Da bi se iskoristile ove prednosti na najbolji način, potrebno je pružiti obuku zaposlenima kako bi znali produktivno i sigurno koristiti ove alate i uspostaviti jasna pravila korišćenja.

Извор: example.com

Često postavljana pitanja:

1. Kako veštačka inteligencija može unaprediti radni tok?

Veštačka inteligencija može unaprediti radni tok na različite načine. Na primer, može se koristiti za automatizaciju dosadnih i ponavljajućih zadataka, što oslobađa vreme i resurse zaposlenih da se posvete kreativnijim i složenijim zadacima. Takođe, veštačka inteligencija može efikasno analizirati ogromne količine podataka i pružiti brze i precizne rezultate, što pomaže u donošenju boljih poslovnih odluka.

2. Da li zaposleni treba da prijave korišćenje veštačke inteligencije svojim nadređenima?

Transparentnost je važna u korišćenju veštačke inteligencije na radnom mestu. Iako ne postoji univerzalni odgovor na ovo pitanje, trebalo bi da postoji otvoren dijalog između zaposlenih i poslodavaca o korišćenju ovih alata. U nekim slučajevima, prijava korišćenja veštačke inteligencije može biti korisna kako bi se razumela širina korišćenja ovih alata i identifikovali potencijalni rizici.

3. Kako se može obezbediti sigurnost pri korišćenju veštačke inteligencije?

Da bi se obezbedila sigurnost pri korišćenju veštačke inteligencije, preporučuje se pružanje odgovarajuće obuke zaposlenima kako bi se upoznali sa pravilnim korišćenjem ovih alata. Takođe, od ključne je važnosti uspostavljanje jasnih pravila korišćenja i smernica kako bi zaposleni znali kada smeju, a kada ne smeju koristiti veštačku inteligenciju. Implementacija sigurnosnih sistema i procedura takođe može pomoći u zaštiti poverljivih informacija i minimiziranju rizika.