Некатегоризовано

Aktivnosti veštačke inteligencije u poslovnim organizacijama

Summary

U današnje vreme, mnoge velike kompanije – prema većini istraživanja čak preko 70% globalno – prepoznaju važnost veštačke inteligencije (AI) za svoju budućnost i započinju razvoj AI aplikacija u različitim delovima svog poslovanja. Međutim, svi takođe shvataju da veštačka inteligencija […]

Aktivnosti veštačke inteligencije u poslovnim organizacijama

U današnje vreme, mnoge velike kompanije – prema većini istraživanja čak preko 70% globalno – prepoznaju važnost veštačke inteligencije (AI) za svoju budućnost i započinju razvoj AI aplikacija u različitim delovima svog poslovanja. Međutim, svi takođe shvataju da veštačka inteligencija ima i svoje etičke aspekte, te je neophodno da izgrade i implementiraju AI sisteme koji su transparentni, nepristrasni i pravični.

Trenutno, mnoge kompanije se tek u početnoj fazi suočavaju sa izazovima ethičke veštačke inteligencije. Možda su svoje zaposlene pozvali da razvijaju AI sa etičkim pristupom ili su donekle razradili etičke smernice za upravljanje AI. Međutim, većina kompanija je još uvek daleko od toga; prema jednom nedavnom istraživanju, samo 6% viših menadžera u SAD je razvilo etičke smernice iako smatraju da su važne za vođenje AI projekata.

Postoji pet faza u procesu etičke veštačke inteligencije: evanđelizacija, kada predstavnici kompanije govore o važnosti etike AI; razvoj politika, kada kompanija razmatra i usvaja korporativne politike u vezi etičkog pristupa AI; evidentiranje, kada kompanija prikuplja podatke o svakom slučaju primene AI (koristeći pristupe poput modelnih kartica); pregled, kada kompanija sistematski analizira svaki slučaj primene AI da bi utvrdila da li zadovoljava postavljene kriterijume AI etike; i akcija, kada kompanija ili prihvata slučaj takav kakav jeste, šalje ga vlasniku na reviziju ili ga odbacuje.

Tek u poslednje faze – pregledu i akciji – kompanija može stvarno da utvrdi da li njene AI aplikacije zadovoljavaju standarde transparentnosti, neutralnosti i pravičnosti koje je postavila. Da bi postigla ove faze, kompanija mora imati značajan broj AI projekata, procesa i sistema za prikupljanje informacija, kao i upravljačke strukture za donošenje odluka o specifičnim primenama. Mnoge kompanije još uvek nemaju sve ove pretpostavke, ali će biti neophodne kako kompanije budu pokazivale veću zrelost i naglasak na veštačkoj inteligenciji.

Česta pitanja (FAQ)

1. Kako veštačka inteligencija utiče na poslovne organizacije?

Veštačka inteligencija ima sve veći uticaj na poslovne organizacije, omogućavajući im da efikasnije obavljaju razne zadatke i donose informisane odluke. AI tehnologije se koriste za automatizaciju procesa, analizu velikih skupova podataka, personalizaciju korisničkog iskustva i identifikaciju novih poslovnih prilika. Takođe, AI može pomoći u pronalaženju rešenja za složene probleme i poboljšanju efikasnosti poslovnih operacija.

2. Kako se određuje etika veštačke inteligencije?

Etika veštačke inteligencije se određuje kroz usvajanje politika i smernica koje regulišu razvoj, implementaciju i upotrebu AI sistema. Ove smernice se fokusiraju na transparentnost, neutralnost i pravičnost AI sistema, kako bi se izbegle diskriminacija, pristrasnost ili neregularnosti u donošenju odluka. Takođe, etika veštačke inteligencije uključuje i zaštitu privatnosti i bezbednost podataka.

3. Koje su koristi primene etičke veštačke inteligencije?

Primena etičke veštačke inteligencije omogućava kompanijama da izgrade poverenje kod korisnika i potrošača, smanje rizik od negativnosti u vezi s AI sistemima i pojačaju korporativnu odgovornost. Takođe, etička veštačka inteligencija obezbeđuje viši nivo transparentnosti u donošenju odluka, što omogućava bolju kontrolu nad ponašanjem AI sistema i veću pravičnost u njihovoj upotrebi.