Некатегоризовано

Primena veštačke inteligencije u korisničkoj službi i personalizovanom angažovanju

Summary

Veštačka inteligencija (VI) se sve više koristi u korisničkoj službi i personalizovanom angažovanju, ne samo u vidu četbotova koje koriste velike brendove. Od izbora sadržaja na OTT platformama do dizajniranja kampanja specifičnih za demografiju, ova tehnologija je prisutna svuda. Nedavno […]

Primena veštačke inteligencije u korisničkoj službi i personalizovanom angažovanju

Veštačka inteligencija (VI) se sve više koristi u korisničkoj službi i personalizovanom angažovanju, ne samo u vidu četbotova koje koriste velike brendove. Od izbora sadržaja na OTT platformama do dizajniranja kampanja specifičnih za demografiju, ova tehnologija je prisutna svuda. Nedavno je profesorka Varsha Jain sa MICA univerziteta u saradnji sa globalnim stručnjacima objavila knjigu „Veštačka inteligencija u korisničkoj službi: Sledeći front za personalizovano angažovanje“, koja opisuje put VI u službi potrošača širom sveta i njegov uticaj na sektor.

Profesor Jain je istakla da je VI sada neophodan deo korisničke službe i da je, kao i svaka nova tehnologija, prvobitno shvaćena kao izazov postojećem poretku. U knjizi su prikazani brojni primeri koji pokazuju kreativnu upotrebu VI od strane korporacija i brendova širom sveta, kao što su OTT platforme koje koriste VI za pravljenje segmenta potrošača na osnovu profilisanja njihovih gledalačkih navika, tehnološke kompanije koje koriste prediktivne sisteme automatizovanog popunjavanja i razumevanja ponašanja korisnika na osnovu pretraga i ključnih reči, kao i brendovi koji koriste VI za dizajniranje personalizovanih marketing kampanja.

Ova knjiga ima za cilj da istakne značaj VI u oblasti korisničke službe i da podstakne dalju primenu ove tehnologije u skladu sa potrebama i zahtevima potrošača. Poziva kompanije da budu inovativne i da iskoriste mogućnosti koje VI pruža za poboljšanje iskustva korisnika.

FAQ:

1. Šta je veštačka inteligencija?
Veštačka inteligencija je grana računarske nauke koja se bavi razvojem računarskih sistema koji mogu izvršavati zadatke koji inače zahtevaju ljudsku inteligenciju. Ovi sistemi mogu da razumeju, uče, razmišljaju, donose odluke i interaguju sa ljudima na način sličan ljudskom.

2. Kako veštačka inteligencija utiče na korisničku službu?
Veštačka inteligencija omogućava korisničkoj službi da bude efikasnija i da pruži personalizovano angažovanje. Kroz upotrebu VI, kompanije mogu automatski odgovarati na upite korisnika, pratiti njihovo angažovanje i iskustvo, kao i da pruže personalizovane ponude i poruke.

3. Koje su prednosti korišćenja veštačke inteligencije u marketingu?
Korišćenje veštačke inteligencije u marketingu omogućava bolje razumevanje ciljne grupe, personalizaciju sadržaja i poruka, efikasno praćenje rezultata kampanja, kao i brzo reagovanje na promene i zahteve potrošača.

Izvor: https://primer.com.rs