Некатегоризовано

FAQ o Sporazumu između SAG-AFTRA i studija o veštačkoj inteligenciji

Summary

1. Šta je Sporazum između SAG-AFTRA i studija o veštačkoj inteligenciji? Sporazum između SAG-AFTRA (Sindikata glumaca i filmskih radnika Amerike) i studija odnosi se na pitanja vezana za upotrebu veštačke inteligencije u filmskoj industriji. Cilj sporazuma je zaštititi prava glumaca […]

FAQ o Sporazumu između SAG-AFTRA i studija o veštačkoj inteligenciji

1. Šta je Sporazum između SAG-AFTRA i studija o veštačkoj inteligenciji?

Sporazum između SAG-AFTRA (Sindikata glumaca i filmskih radnika Amerike) i studija odnosi se na pitanja vezana za upotrebu veštačke inteligencije u filmskoj industriji. Cilj sporazuma je zaštititi prava glumaca i umetnika koji su pogođeni upotrebom digitalnih duplikata i veštačkih izvođača.

2. Kako je Sporazum regulisao pitanje veštačke inteligencije?

Sporazum definiše „generativnu veštačku inteligenciju“ i postavlja zahtev za obaveštenje, saglasnost i nadoknadu u vezi sa digitalnim duplikatima glumaca i „sintetičkim izvođačima“ koji su kreirani pomoću alata veštačke inteligencije. Takođe, sporazum ističe važnost ljudske izvedbe u filmskoj industriji i potencijalni uticaj na zaposlenje.

3. Šta se događa sa digitalnim duplikatima u vezi sa zaštitom interesa glumaca?

Međutim, postoji zabrinutost da će studiji moći da zaobiđu zaštitne mere za glumce, posebno u vezi sa stvaranjem i korišćenjem digitalnih duplikata. Iako sporazum zahteva obaveštenje i opis namene korišćenja duplikata, studiji će moći da pregovaraju direktno sa glumcima o odobrenju, umesto da moraju da prođu kroz sindikat koji je tražio pravo veta na određene namene veštačke inteligencije.

4. Koje su restrikcije u pogledu saglasnosti i nadoknade u vezi sa digitalnim duplikatima?

Sporazum klasifikuje digitalne duplikate u dve kategorije: zasnovane na zapošljavanju (kada se duplikati kreiraju sa fizičkim učešćem glumca u projektu) i nezavisno kreirane (gde se licenca za korišćenje glasa i lika glumca dodeljuje filmskoj produkciji). Sporazum ograničava saglasnost i nadoknadu za obe grupe, uključujući odredbu da glumci budu plaćeni za broj dana koje bi radili da nije bilo korišćenja njihovog digitalnog duplikata zasnovanog na zapošljavanju. Ipak, glumci koji su već etablirani i zarađuju preko 80.000 dolara po filmu imaju veću mogućnost da pregovaraju sopstvene uslove.

5. Kakve su zabrinutosti oko dugoročnih posledica upotrebe veštačke inteligencije?

Postoji zabrinutost da će, tokom vremena, studiji uspostaviti uobičajene prakse koje omogućavaju upotrebu digitalnih klonova tokom trajanja serijala filmova, što bi značilo da glumci gube kontrolu nad upotrebom svojih digitalnih duplikata. Ovo suprotstavlja cilju sporazuma da omogući glumcima kontrolu nad budućim korišćenjem njihovih digitalnih duplikata.

6. Koje su posledice za scenariste u pogledu njihovih prava?

Sporazum takođe pominje pitanje prava scenarista u vezi sa izdvajanjem prava na projekte. Prethodni sporazum između Scenarističke gilde Amerike (Writers Guild of America) i studija omogućio je scenaristima da zadrže određena prava na svoje projekte, ali novi sporazum sve više vezuje zaposlenje scenarista za povratak tih prava studijima.

7. Kako je sporazum uticao na saglasnost za buduće produkcije?

Prema sporazumu, saglasnost za buduće produkcije može se dobiti prilikom prvog zapošljavanja, pod uslovom da se unapred pruži razumna i specifična opis buduće namene. Ovo ublažava zahtev da se saglasnost mora dobiti tek prilikom stvarne upotrebe u produkciji.

8. Koje su mogućnosti nadoknade za glumce u pogledu korišćenja njihovih izvedbi kao podataka za obuku veštačke inteligencije?

Sporazum dozvoljava korišćenje glumačkih izvedbi kao podataka za obuku veštačke inteligencije, ali obe strane će se redovno sastajati kako bi razgovarale o nadoknadi, ukoliko je ima. Intelektualni vlasnički zakoni verovatno ne uzimaju u obzir ovu situaciju, osim ako se glumačke karakteristike ili identitet ne uključe u krajnji rezultat veštačke inteligencije.

9. Kakve su reakcije na sporazum između SAG-AFTRA i studija o veštačkoj inteligenciji?

Postoje mišljenja koja kritikuju deo sporazuma koji se odnosi na veštačku inteligenciju. Međutim, pregovarački tim sindikata ističe da su studiji uvek želeli da koriste veštačku inteligenciju, pa je SAG-AFTRA morao da donese odluku o pristajanju na određene ustupke kako bi postigao bolje zaštite po pitanju drugih aspekata kolektivnog pregovaranja.