Некатегоризовано

Spektar primene generativne veštačke inteligencije širi se u 2024. godini

Summary

Tokom protekle godine, generativna veštačka inteligencija (GVI) doživela je demokratizaciju i postala je dostupna svima, od upravnih odbora i izvršnih direktora do zaposlenih na terenu i studenata. Accenture, globalna kompanija za profesionalne usluge, uložila je 3 milijarde dolara u svoju […]

Spektar primene generativne veštačke inteligencije širi se u 2024. godini

Tokom protekle godine, generativna veštačka inteligencija (GVI) doživela je demokratizaciju i postala je dostupna svima, od upravnih odbora i izvršnih direktora do zaposlenih na terenu i studenata. Accenture, globalna kompanija za profesionalne usluge, uložila je 3 milijarde dolara u svoju Data and AI praksu kako bi podržala ovu tehnologiju i udvostručila broj stručnjaka za veštačku inteligenciju na 80.000. Nakon šest meseci od pokretanja inicijative, Accenture je već imao 3.000 razgovora sa klijentima i 300 projekata u toku.

Bankarstvo i finansijske usluge su industrije koje najviše istražuju primenu generativne veštačke inteligencije, dok je sektor robe široke potrošnje takođe veoma aktivan u ovoj oblasti. Pre samo godinu dana, neke banke su zabranile upotrebu generativne veštačke inteligencije od strane svojih zaposlenih, ali sada mnogi izvršni direktori razmatraju mogućnosti ulaganja u ovu tehnologiju.

Prema istraživanju Accenture Pulse of Change, 92% finansijskih direktora planira da poveća investicije u tehnologiju u 2024. godini, a najveći prioritet je veštačka inteligencija. Međutim, najveća briga izvršnih direktora širom sveta u 2024. godini je prilagođavanje napretku tehnologije i inovacija, kao što su veštačka inteligencija i automatizacija.

Predviđanja za 2024. godinu su da će vodeće kompanije početi da primenjuju generativnu veštačku inteligenciju na većoj skali. Većina kompanija će uložiti napore da uspostavi strukturu centara izvrsnosti za odgovornu veštačku inteligenciju koja je neophodna za napredak.

Generativna veštačka inteligencija ima potencijal da preobrazi poslovanje kompanija. Prema istraživanju koje je sprovela Microsoft, kompanije ostvaruju prosečan povrat ulaganja od 3,5 dolara za svaki dolar koji ulože u veštačku inteligenciju.

U 2024. godini, očekuje se da će primena generativne veštačke inteligencije biti šira, a kompanije će uspostaviti osnovu za pokretanje novih poslovnih inicijativa. Accenture veruje da će ova tehnologija dovesti do prave poslovne transformacije.

FAQ

1. Šta je generativna veštačka inteligencija?

Generativna veštačka inteligencija (GVI) je grana veštačke inteligencije koja se bavi izradom algoritama koji mogu generisati nov sadržaj, kao što su tekstovi, slike, muzika i drugi. Ovi algoritmi su trenirani na velikim skupovima podataka kako bi naučili da prepoznaju obrasce i stvaraju originalne materijale.

2. Koja je uloga Accenture-a u razvoju generativne veštačke inteligencije?

Accenture je globalna kompanija za profesionalne usluge koja je uvela inicijativu za podršku razvoju i primeni generativne veštačke inteligencije. Kompanija je uložila 3 milijarde dolara u svoju Data and AI praksu kako bi omogućila klijentima da iskoriste prednosti ove tehnologije.

3. Koje su prednosti ulaganja u generativnu veštačku inteligenciju?

Ulaganje u generativnu veštačku inteligenciju može doneti različite koristi kompanijama. Ova tehnologija može poboljšati efikasnost procesa, omogućiti personalizaciju proizvoda i usluga, generisati novu kreativnu sadržaj, identifikovati šablone i trendove u podacima, i pomoći u donošenju boljih poslovnih odluka.

4. Kako će se primena generativne veštačke inteligencije razvijati u budućnosti?

U narednim godinama očekuje se sve veća primena generativne veštačke inteligencije u različitim industrijama. Vodeće kompanije će ulagati u uspostavljanje struktura i kapaciteta za primenu ove tehnologije na širokoj skali, a očekuje se da će ona dovesti do prave poslovne transformacije i ostvarivanja većeg profita.