Некатегоризовано

Generativni alat za veštačku inteligenciju: 6 načina da ga iskoristite

Summary

Generativni alati za veštačku inteligenciju (AI) kao što je ChatGPT obećavaju sledeći veliki skok u produktivnosti poslovanja. Sa cenama koje se kreću prema sedmoj cifri za plate za naučnike koji se bave podacima, bez obzira na cenu vrhunskih računarskih uređaja, […]

Generativni alat za veštačku inteligenciju: 6 načina da ga iskoristite

Generativni alati za veštačku inteligenciju (AI) kao što je ChatGPT obećavaju sledeći veliki skok u produktivnosti poslovanja. Sa cenama koje se kreću prema sedmoj cifri za plate za naučnike koji se bave podacima, bez obzira na cenu vrhunskih računarskih uređaja, većina organizacija ne može da izgradi AI inicijativu iz početka. Međutim, sa sve više robustnih AI alata koji su dostupni potrošačima u proteklim godinama, kompanije često mogu replicirati rezultate od 10 miliona dolara uloženih u AI za cenu nekoliko poziva API-ju.

Ovi alati otvaraju nove mogućnosti za poslovanje na nekoliko načina.

1. Analiza sentimenta. Doskora je ova vrsta analize zahtevala skup i specijalizovan softver, međutim, danas je moguće analizirati na hiljade komentara na platformama kao što je YouTube koristeći ChatGPT i API-je koji su povezani sa OpenAI. Ovo je posebno korisno za kompanije koje žele da prate kakva mišljenja imaju korisnici o njihovim proizvodima ili uslugama.

2. Prenovljavanje internog sadržaja. ChatGPT i drugi generativni alati mogu obraditi i analizirati interni sadržaj kompanije i na osnovu toga generisati marketinški materijal u roku od nekoliko sekundi. Ovo je jednostavan način da se iskoristi postojeći sadržaj i stvori dodatna vrednost u marketinškim kampanjama.

3. Korisnička podrška. Mnoge kompanije već koriste automatske odgovore putem email-a i četbotove kako bi poboljšale kapacitet i brzinu odgovaranja korisnicima. Uz adekvatno korišćenje AI alata, kompanije mogu da pruže prilagođeno iskustvo korisnicima, uzimajući u obzir njihove individualne preferencije i prethodne interakcije sa korisničkom podrškom.

4. Obuka zaposlenih. U kompanijama sa velikom inženjerskom departmanom, generativni alati kao što je ChatGPT mogu poslužiti kao interaktivni model koji inženjeri mogu konsultovati kada imaju pitanja ili trebaju precizan odgovor. Ovo ne samo da poboljšava zadovoljstvo zaposlenih već smanjuje vreme zastoja u radu, povećava efikasnost i može čak skratiti vreme potrebno za razvoj kritičnih projekata.

5. Prepoznavanje slika u kontroli kvaliteta. AI alati kao što je ChatGPT sada mogu brzo analizirati slike. Na primer, možete postaviti fotografiju svoje frižidera, a alat će vam ne samo izlistati sve sastojke, već vam i ponuditi recepte na osnovu njih. Mogućnosti razumevanja slika imaju široku primenu, od kućnih popravki do inspekcije proizvoda.

6. Ljudski resursi. Sve veći broj profesionalaca u ljudskim resursima koristi dostupne AI alate kako bi skratili vreme za pregledanje biografija i motivacionih pisama kandidata za posao. Pored ubrzanja procesa, AI alati mogu ponuditi i zasnovane na podacima uvide u proces zapošljavanja.

Generativni alati za veštačku inteligenciju su demokratizovali AI na izvanrednom nivou u poslednjim godinama. Iako tek na početku ovog novog doba, očekuje se da najvažniji komercijalni slučajevi korišćenja ove tehnologije nisu ni otkriveni. Kompanije koje iskoriste niske troškove i visoku vrednost ovih aplikacija danas će imati koristi, ali će se i pozicionirati za dalje inovacije kako budućnost bude odmicala.

FAQ:
1. Kako generativni alati za veštačku inteligenciju mogu pomoći kompanijama?
Generativni alati za veštačku inteligenciju mogu pomoći kompanijama na razne načine, uključujući analizu sentimenta, prenamenu internog sadržaja, poboljšanje korisničke podrške, obuku zaposlenih, prepoznavanje slika u kontroli kvaliteta i podršku u procesu zapošljavanja.

2. Koliko koštaju generativni alati za veštačku inteligenciju?
Cena korišćenja generativnih alata za veštačku inteligenciju može varirati, ali njihova demokratizacija u poslednjim godinama je omogućila pristupačnost i relativno niske troškove za mnoge kompanije.

3. Da li generativni alati za veštačku inteligenciju mogu unaprediti produktivnost?
Da, generativni alati za veštačku inteligenciju mogu dramatično unaprediti produktivnost kompanija, omogućavajući bržu analizu i obradu podataka, generisanje marketinškog sadržaja, pružanje personalizovane korisničke podrške i efikasnije obuke zaposlenih, među ostalim.

Izvor: [Dodaj izvor ako postoji]