Игре

Kako postaviti server za vežbanje u Counter-Strike 2 koristeći .cfg fajl

Summary

Ovaj članak pruža detaljan vodič korak po korak o tome kako postaviti server za vežbanje u Counter-Strike 2 (CS2) koristeći .cfg fajl. Bez obzira da li želite da radite na bacanju granata ili poboljšate opšte veštine, stvaranje okruženja za vežbanje […]

Kako postaviti server za vežbanje u Counter-Strike 2 koristeći .cfg fajl

Ovaj članak pruža detaljan vodič korak po korak o tome kako postaviti server za vežbanje u Counter-Strike 2 (CS2) koristeći .cfg fajl. Bez obzira da li želite da radite na bacanju granata ili poboljšate opšte veštine, stvaranje okruženja za vežbanje može biti izuzetno korisno.

Prvo ćete morati da napravite konfiguracioni fajl. Otvorite Notepad i kopirajte i nalepite sledeći kod:

// Config for server CS2
exec gamemode_casual
sv_cheats 1
bot_kick all
game_mode 0
game_type 0
inferno_damage 0
inferno_flame_lifetime 3
bot_chatter off
bot_stop 1
healthshot_health 100
mp_autokick 0
mp_forcecamera 0
mp_friendlyfire 1
mp_limitteams 0
mp_solid_teammates 1
mp_tkpunish 0
sv_deadtalk 1
sv_full_alltalk 1
sv_grenade_trajectory_prac_pipreview 1
sv_grenade_trajectory_prac_trailtime 3
sv_ignoregrenaderadio 1
sv_showimpacts 1
weapon_auto_cleanup_time 10
weapon_max_before_cleanup 50
mp_death_drop_breachcharge 0
mp_death_drop_defuser 0
mp_death_drop_grenade 0
mp_death_drop_gun 1
mp_death_drop_healthshot 0
mp_death_drop_taser 0
mp_drop_knife_enable 1
mp_afterroundmoney 0
mp_autoteambalance 0
mp_backup_round_auto 0
mp_buy_anywhere 1
mp_buytime 3600
mp_maxmoney 1000000000
mp_playercashawards 0
mp_startmoney 1000000000
mp_teamcashawards 0
mp_weapons_allow_typecount -1
sv_buy_status_override 0
mp_force_pick_time 0
mp_freezetime 0
mp_ignore_round_win_conditions 1
mp_match_can_clinch 0
mp_maxrounds 100
mp_respawn_immunitytime 0
mp_respawn_on_death_ct 1
mp_respawn_on_death_t 1
mp_round_restart_delay 0
mp_roundtime 60
mp_roundtime_defuse 0
mp_roundtime_hostage 0
mp_spawnprotectiontime 0
mp_team_intro_time 0
sv_hide_roundtime_until_seconds 1
ammo_grenade_limit_total 5
mp_ct_default_grenades „weapon_incgrenade weapon_hegrenade weapon_smokegrenade weapon_flashbang weapon_decoy“
mp_ct_default_primary „weapon_m4a1“
mp_t_default_grenades „weapon_molotov weapon_hegrenade weapon_smokegrenade weapon_flashbang weapon_decoy“
mp_t_default_primary „weapon_ak47“
mp_defuser_allocation 2
mp_free_armor 2
sv_infinite_ammo 1
mp_warmuptime 60
mp_warmup_offline_enabled 1
mp_warmup_pausetimer 1
mp_warmup_startgive weapon_healthshot
give weapon_taser
echo „Practice Config Executed!“

Sačuvajte fajl sa imenom „practice.cfg“ i proverite da li je ekstenzija fajla .cfg.

Zatim pronađite odgovarajući direktorijum za fajl practice.cfg. Idite na „SteamLibrary > steamapps > common > Counter-Strike 2 > game > cs2 > cfg“ i postavite fajl practice.cfg na ovoj lokaciji.

Sada je vreme da izvršite konfiguraciju u Counter-Strike 2. Pokrenite igru iz Steam biblioteke i otvorite konzolu pritiskom na taster „~“. Unesite „map de_inferno“ ili „map de_overpass“ (važi za sve mape) i pritisnite Enter. Kada se mapa učita, izaberite tim i ponovo otvorite konzolu. Unesite „exec practice“ i pritisnite Enter da biste aktivirali server za vežbanje.

Dodatno, možete povezati komandu „noclip“ sa određenim tasterom kako biste mogli da letite oko mape. Na primer, možete povezati „noclip“ sa tasterima MOUSE4 i ALT tako što ćete u konzoli uneti „bind MOUSE4 noclip“ i „bind ALT noclip“.

Sledići ove korake, možete napraviti sopstveni server za vežbanje u Counter-Strike 2 i unaprediti svoje veštine. Srećno vežbanje!

Definicije:
– .cfg fajl: Konfiguracioni fajl koji sadrži podešavanja i komande korišćene u igri ili aplikaciji.
– Konzola: Komandna linija koja omogućava korisnicima unos komandi i pristup naprednim podešavanjima u igri ili aplikaciji.