*EN Вештачка интелигенција

Prestanak besplatnog skladištenja na Google Drive

Summary

Platforma koja je ranije omogućavala enkripciju rezervnih kopija četova s kraja na kraj na Google Drive-u sada ukida uslugu besplatnog skladištenja. Ovo znači da će korisnici morati da budu pažljivi sa svojim prostorom od 15 GB koji im je Google […]

Prestanak besplatnog skladištenja na Google Drive

Platforma koja je ranije omogućavala enkripciju rezervnih kopija četova s kraja na kraj na Google Drive-u sada ukida uslugu besplatnog skladištenja. Ovo znači da će korisnici morati da budu pažljivi sa svojim prostorom od 15 GB koji im je Google omogućio besplatno.

Bez mogućnosti besplatnog skladištenja, korisnici će morati da razmotre alternativne opcije kako bi sačuvali svoje razmenjene poruke, slike i video snimke na siguran način. Neki od potencijalnih izbora mogu uključivati korišćenje drugih cloud platformi ili lokalno skladištenje na eksternom disku.

Ovo će takođe uticati na mogućnost pravljenja rezervnih kopija. Korisnici više neće moći automatski da arhiviraju četove s kraja na kraj na Google Drive-u i moraće da pronađu alternative za čuvanje ovih važnih podataka.

Odluka kompanije Meta da ukine besplatno skladištenje na Google Drive-u verovatno će izazvati negativne reakcije kod korisnika. Mnogi su se oslanjali na ovu besplatnu uslugu za čuvanje svojih poruka i medijskih sadržaja. Sada će morati da revidiraju svoje navike i preispitaju kako će čuvati i praviti rezervne kopije svojih podataka.

FAQ:
1. Koji je razlog prestanka besplatnog skladištenja na Google Drive-u?
Odluka je doneta od strane kompanije Meta, vlasnice platforme, a razlog za to nije preciziran.

2. Kako mogu sačuvati svoje razmenjene poruke i medij?
Korisnici mogu razmotriti druge opcije kao alternative za skladištenje, kao što su korišćenje drugih cloud platformi ili lokalno skladištenje na eksternom disku.

3. Šta se dešava sa mogućnošću pravljenja rezervnih kopija?
Korisnici više neće moći automatski arhivirati četove s kraja na kraj na Google Drive-u i moraće da pronađu alternative za čuvanje ovih podataka.