*EN Вештачка интелигенција

Najstarija crna rupa primećena snack Američki svemirski teleskop

Summary

Svemirski teleskop Džejms Veb iznenadio je naučnu zajednicu otkrićem najstarije crne rupe koja je do sada primećena. Ovo otkriće pruža jedinstven uvid u ranu evoluciju svemira i pokreće nova pitanja o formiranju crnih rupa. Prema najnovijim podacima, ova „drevna čudovište“ […]

Najstarija crna rupa primećena snack Američki svemirski teleskop

Svemirski teleskop Džejms Veb iznenadio je naučnu zajednicu otkrićem najstarije crne rupe koja je do sada primećena. Ovo otkriće pruža jedinstven uvid u ranu evoluciju svemira i pokreće nova pitanja o formiranju crnih rupa.

Prema najnovijim podacima, ova „drevna čudovište“ ima masu 1,6 miliona puta veću od našeg Sunca i staro je čak 13 milijardi godina. Nalazi se u centru mlade galaksije GN-z11, koja je nastala samo 440 miliona godina nakon Velikog praska – događaja koji označava početak svemira kako ga danas poznajemo.

Astrofizičari su dugo spekulisali o načinu formiranja crnih rupa u ranom svemiru. Ovi novi podaci pružaju dokaz da crne rupe, čak i u tako ranoj fazi svemira, nisu mirno rasle. Postoje posebni mehanizmi formiranja i rasta tih ogromnih kosmičkih objekata.

Dok se danas crne rupe rastu tako što privlače i proždiru gasove, prašinu, zvezde i čak druge crne rupe, i emituju svetlost koja može da se detektuje teleskopima, u ranom svemiru proces je bio drugačiji. Naučnici su većinom saglasni da su crne rupe u to vreme rasle iz semena postojanja iskonskih crnih rupa. Ove iskonske crne rupe, koje su nastale u samom trenutku stvaranja svemira, mogu biti odgovor na pitanje kako su se formirale najstarije crne rupe koje su sada otkrivene.

Ova otkrića svemirskog teleskopa Džejms Veb pružaju nova saznanja o razvoju svemira i otvaraju vrata za dalje istraživanje. Astronomi širom sveta imaju priliku da postave nova pitanja i potraže odgovore koji će oblikovati našu budućnost nauke o svemiru.

FAQ:

1. Koji je izvor podataka o najstarijoj crnoj rupi?

Podaci o otkriću najstarije crne rupe potiču sa američkog svemirskog teleskopa Džejms Veb.

2. Koliko stara je otkrivena crna rupa?

Otkrivena crna rupa ima starost od 13 milijardi godina.

3. Gde se nalazi ova crna rupa?

Ova crna rupa se nalazi u centru mlade galaksije GN-z11.

4. Kako se crne rupe formiraju i rastu?

Crne rupe se formiraju iz kolapsa džinovskih zvezda, a rastu tako što privlače i proždiru gasove, prašinu, zvezde i čak druge crne rupe.

5. Kakvu svetlost emituju crne rupe?

Crne rupe emituju svetlost koja može da se detektuje teleskopima dok privlače materiju i rastu.