*EN Вештачка интелигенција

Nov digitalni potpis za obeležavanje realnih fotografija

Summary

Sve teže je u današnje vreme razlikovati da li su slike koje vidimo na internetu stvarne ili generisane pomoću veštačke inteligencije (AI). Mnogi su pokušali da ovo razluče kroz dodavanje vodenog žiga na AI slike, ali Verify, novi projekat koji […]

Nov digitalni potpis za obeležavanje realnih fotografija

Sve teže je u današnje vreme razlikovati da li su slike koje vidimo na internetu stvarne ili generisane pomoću veštačke inteligencije (AI). Mnogi su pokušali da ovo razluče kroz dodavanje vodenog žiga na AI slike, ali Verify, novi projekat koji je osmislila grupa globalnih medijskih organizacija i tehnoloških kompanija, kreće drugim putem. Umesto toga, oni su se odlučili da obeleže realne fotografije digitalnim potpisom (watermark-om), sa ciljem da pomognu proizvođačima profesionalnih fotoaparata da verifikuju autentičnost slika koje su napravljene pomoću njihovih uređaja.

Digitalni potpis predstavlja poseban kod ili informaciju koja je jedinstvena za svaku fotografiju. Ova informacija se zatim ugrađuje u samu sliku i može biti proverena pomoću odgovarajućeg softvera. Ovim se omogućava da fotografi i proizvođači fotoaparata mogu dokazati da su određene slike autentične i ne dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili manipulaciju.

Ovu inovaciju podržava i tehnološka industrija, koja je prepoznala važnost obeležavanja realnih fotografija kako bi se očuvala njihova integritet. S druge strane, skeptici se pitaju koliko je ovakvo obeležavanje zaista efikasno, s obzirom da već postoje alati i tehnike za manipulaciju digitalnim potpisima.

Iako je ovo tek početak razvoja digitalnih potpisa za fotografije, očekuje se da će se tehnologija unaprediti i postati standard u industriji. Time će se omogućiti korisnicima da sa većom sigurnošću prepoznaju stvarne slike na internetu i pružiće priznanje fotografima čija dela su često plagirana ili neovlašćeno korišćena.

FAQ:

Šta je digitalni potpis?
Digitalni potpis je jedinstveni kod ili informacija koja je ugrađena u fotografiju i omogućava proveru autentičnosti slike pomoću odgovarajućeg softvera.

Kakvu korist ima obeležavanje realnih fotografija?
Obeležavanje realnih fotografija digitalnim potpisom omogućava proizvođačima profesionalnih fotoaparata da verifikuju autentičnost slika napravljenih pomoću njihovih uređaja i spreče neovlašćeno korišćenje.

Da li je digitalni potpis efikasan?
Iako postoje alati i tehnike za manipulaciju digitalnim potpisima, očekuje se da će se tehnologija unaprediti i postati standard u industriji kako bi se osigurala veća sigurnost i prepoznavanje stvarnih slika na internetu.

Da li se očekuje dalji razvoj digitalnih potpisa za fotografije?
Da, očekuje se da će se tehnologija unaprediti i evoluirati kako bi postala standard u industriji, pružajući veću sigurnost korisnicima i priznanje autentičnim autorima fotografija.