*EN Вештачка интелигенција

Prebacivanje na Windows 11 može imati velike posledice na upravljanje elektronskim otpadom

Summary

Prelazak na Windows 11 mogao bi imati neočekivane posledice na globalnom nivou kada je reč o upravljanju elektronskim otpadom. Prema istraživanju koje je sproveo Canalys, čak 240 miliona personalnih računara moglo bi biti izbačeno iz upotrebe zbog nekompatibilnosti sa novim […]

Prebacivanje na Windows 11 može imati velike posledice na upravljanje elektronskim otpadom

Prelazak na Windows 11 mogao bi imati neočekivane posledice na globalnom nivou kada je reč o upravljanju elektronskim otpadom. Prema istraživanju koje je sproveo Canalys, čak 240 miliona personalnih računara moglo bi biti izbačeno iz upotrebe zbog nekompatibilnosti sa novim zahtevima operativnog sistema. Ovo postavlja pitanje odgovornosti proizvođača hardvera i softvera u produžetku veka trajanja elektronskih uređaja.

Kritike su počele da se usmeravaju ka Microsoftu, glavnom akteru u ovom procesu, zbog njihovih standarda kompatibilnosti za Windows 11. Novi operativni sistem zahteva određene hardverske specifikacije koje mnogi postojeći uređaji ne mogu ispuniti.

Naravno, problem nije samo u tehničkom aspektu, već i u ekološkom. Uređaji koji bi mogli biti povučeni iz upotrebe, iako su još uvek funkcionalni, predstavljaju potencijalnu opasnost za okolinu. Njihova vrednost za reciklažu i dalju upotrebu dramatično opada jer nisu kompatibilni sa novom verzijom operativnog sistema. Ovo može dovesti do povećanja količine elektronskog otpada na deponijama i još većeg opterećenja globalnog ekosistema koji je već ugrožen.

Pored ekoloških implikacija, postoje i ekonomski aspekti ovog problema. Organizacije i preduzeća mogu se naći u teškoj situaciji u kojoj će morati da troše resurse na nabavku novih uređaja umesto da iskoriste postojeće resurse. Ovo može negativno uticati na IT budžete i operativne troškove, posebno u trenutku kada su finansijski resursi ograničeni.

Canalys naglašava potrebu za promenom pristupa proizvođača hardvera i softvera kako bi se maksimizirao vek trajanja proizvoda. Ključni aspekti u dizajniranju uređaja trebali bi biti trajnost, popravljivost i reciklabilnost, dok bi dobavljači operativnih sistema trebali obezbediti da ovi uređaji ostanu upotrebljivi i sigurni što je duže moguće.

Trenutno, nedostatak regulatornih standarda otežava promenu postojećih praksi u ovom sektoru.

FAQ:

1. Ko bi mogao biti pogođen nekompatibilnošću sa Windows 11?
– Oko 240 miliona personalnih računara moglo bi biti izbačeno iz upotrebe zbog nekompatibilnosti sa Windows 11.

2. Kakve su ekološke implikacije ovog problema?
– Uređaji koji neće biti kompatibilni sa Windows 11 mogu predstavljati potencijalnu opasnost za okolinu ako završe na deponijama, što može dodatno opteretiti globalni ekosistem.

3. Ko bi mogao biti pogođen ekonomski?
– Organizacije i preduzeća mogu se suočiti sa troškovima nabavke novih uređaja umesto korišćenja postojećih resursa, što može imati negativan uticaj na IT budžete i operativne troškove.

4. Šta bi trebali da urade proizvođači hardvera i softvera?
– Proizvođači bi trebali da se fokusiraju na trajnost, popravljivost i recikliranje u dizajniranju uređaja, dok bi dobavljači operativnih sistema trebali omogućiti što duži vek trajanja uređaja.