*EN Вештачка интелигенција

Ogroman uspeh helikoptera Indženuiti na Marsu i neočekivan kraj

Summary

Ova mala letelica, poznata kao Indženuiti, stigla je na Mars u februaru 2021. godine zajedno sa roverom Persvirens. Iako je prvobitno planiran da obavi samo pet kratkih, eksperimentalnih letova, helikopter je iznenadio sve stručnjake NASA-e. Umesto pet letova, Indženuiti je […]

Ogroman uspeh helikoptera Indženuiti na Marsu i neočekivan kraj

Ova mala letelica, poznata kao Indženuiti, stigla je na Mars u februaru 2021. godine zajedno sa roverom Persvirens. Iako je prvobitno planiran da obavi samo pet kratkih, eksperimentalnih letova, helikopter je iznenadio sve stručnjake NASA-e.

Umesto pet letova, Indženuiti je u narednim godinama, do polovine januara ove godine, uspešno obavio čak 72 leta. Svaki let je bio dragocen jer je helikopter svojim osmatračkim i istraživačkim misijama pokrio površinu čak 14 puta veću od planirane.

Nažalost, poslednji let Indženuitija se odigrao 18. januara, kada je tokom prinudnog sletanja na površinu Marsa izgubljen kontakt sa letelicom. Stručnjaci NASA-e su bili uznemireni, ali već sledećeg dana je uspostavljen ponovni kontakt sa malim helikopterom.

Prilikom proučavanja fotografija koje je Indženuiti snimio, Primećeno je da je pretrpeo znatna fizička oštećenja. Ovo saznanje je bilo teško prihvatiti za osoblje NASA-e, ali takođe su naglasili ogroman uspeh ove svemirske misije.

Lori Gleiz, jedna od direktora američke svemirske agencije, izjavila je: „Mada smo znali da će helikopter jednog dana prestati da radi, nije nam lako da konstatujemo da je ova svemirska misija završena.“ Ona je takođe istakla da je mali helikopter premašio sva očekivanja naučnika tokom svog višegodišnjeg delovanja na Marsu.

Indženuiti ostaje trajno obeležen kao prva letelica koja je uspešno letela na drugom svetu i njegov uspeh donosi nova saznanja i podstiče dalje istraživanje svemira.

Česta pitanja

1. Kako se zove mala letelica koja je stigla na Mars u februaru 2021. godine?
– Ova mala letelica se zove Indženuiti.

2. Sa kojim roverom je Indženuiti stigao na Mars?
– Indženuiti je stigao na Mars zajedno sa roverom Persvirens.

3. Koliko je prvobitno planirano da Indženuiti obavi letova?
– Indženuiti je prvobitno planiran da obavi samo pet kratkih, eksperimentalnih letova.

4. Koliko letova je Indženuiti uspešno obavio do polovine januara ove godine?
– Indženuiti je do polovine januara ove godine uspešno obavio čak 72 leta.

5. Koliko je puta veću površinu pokrio Indženuiti svojim misijama u odnosu na planirano?
– Indženuiti je svojim osmatračkim i istraživačkim misijama pokrio površinu čak 14 puta veću od planirane.

6. Kada se dogodilo poslednje prinudno sletanje Indženuitija na površinu Marsa?
– Poslednje prinudno sletanje Indženuitija na površinu Marsa se dogodilo 18. januara.

7. Šta se desilo sa Indženuitijem tokom poslednjeg leta?
– Tokom poslednjeg leta Indženuiti je pretrpeo znatna fizička oštećenja.

8. Koji kontak je izgubljen sa Indženuitijem tokom poslednjeg leta?
– Tokom poslednjeg leta je izgubljen kontakt sa letelicom.

9. Koliko vremena je bilo potrebno da se uspostavi ponovni kontakt sa Indženuitijem?
– Već sledećeg dana je uspostavljen ponovni kontakt sa Indženuitijem.

10. Ko je izjavio da je svemirska misija Indženuitija završena?
– Lori Gleiz, jedna od direktora američke svemirske agencije NASA, je izjavila da je svemirska misija Indženuitija završena.

Definicije

– Indženuiti: Mala letelica koja je stigla na Mars u februaru 2021. godine.

– Rover: Vrsta svemirskog vozila koje se koristi za istraživanje i istraživanje drugih planeta.

Srodne veze

NASA (Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir) – Zvanični sajt NASA-e koji pruža informacije o svim njihovim misijama i istraživanjima u svemiru.