*EN Вештачка интелигенција

Alternativa tradicionalnim litijum-jonskim baterijama: Bezbednije i ekonomičnije vodonične baterije

Summary

Tim korejskih naučnika sa Centra za istraživanje skladištenja energije Korejskog instituta za nauku i tehnologiju (KIST) je uspešno razvio inovativnu tehnologiju koja predstavlja bezbedniju i ekonomičniju alternativu tradicionalnim litijum-jonskim baterijama (LIBs). Ova jedinstvena tehnologija omogućava pretvaranje vodonika u vodu, rešavajući […]

Alternativa tradicionalnim litijum-jonskim baterijama: Bezbednije i ekonomičnije vodonične baterije

Tim korejskih naučnika sa Centra za istraživanje skladištenja energije Korejskog instituta za nauku i tehnologiju (KIST) je uspešno razvio inovativnu tehnologiju koja predstavlja bezbedniju i ekonomičniju alternativu tradicionalnim litijum-jonskim baterijama (LIBs). Ova jedinstvena tehnologija omogućava pretvaranje vodonika u vodu, rešavajući time bezbednosne zabrinutosti povezane sa punjivim vodoničnim baterijama.

Kako porastaju ekstremni vremenski događaji širom sveta, potreba za usvajanjem obnovljivih izvora energije i jačanjem povezane infrastrukture postaje sve veći imperativ. Međutim, oslanjanje na nepredvidivu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora zahteva pouzdane sisteme skladištenja energije (ESS). Trenutno su litijum-jonske baterije standard u ESS-u, ali njihova visoka cena i rizik od požara čine ih manje idealnim.

Vodonične punjive baterije, iako imaju nižu energetsku gustinu, pružaju značajnu ekonomsku prednost zbog nižih troškova sirovina u poređenju sa litijum-jonskim baterijama. Međutim, sigurnost vodoničnog gasa generisanog tokom procesa razlaganja vode predstavlja prepreku za široku komercijalizaciju ovih baterija.

Da bi rešili ovaj ključni bezbednosni problem, istraživački tim je razvio kompozitni katalizator sa mangan-dioksidom i paladijumom. Ovaj katalizator automatski pretvara vodonik gas unutar baterije u vodu, čime se obezbeđuju optimalne performanse i bezbednost.

Mangan-dioksid, koji je inače inertan prema vodonik gasu, postaje efikasan apsorber kada se kombinuje sa malom količinom paladijuma, sprečavajući akumulaciju vodonik gasa koja bi mogla dovesti do potencijalne detonacije. U prototipnim ćelijama opremljenim novim katalizatorom, unutrašnji pritisak se održava ispod bezbednosnih granica, a iscrpljenje elektrolita nije prisutno.

Ova uspešna tehnologija rešava ključni bezbednosni problem kod vodoničnih baterija i predstavlja značajan korak ka njihovoj širokoj komercijalnoj primeni u sistemima skladištenja energije. Mogućnost zamene litijum-jonskih baterija jeftinijim i bezbednijim vodoničnim baterijama ne samo da rešava aktualne izazove skladištenja energije, već može i pokrenuti brzi rast globalnog tržišta za ove sisteme.

FAQ:
1. Šta je litijum-jonska baterija?
Litijum-jonska baterija je vrsta punjive baterije koja koristi litijum-katjon za skladištenje i oslobađanje električne energije.

2. Kakvu prednost vodonične baterije imaju u ekonomskom smislu?
Vodonične baterije imaju niže troškove sirovina u poređenju sa litijum-jonskim baterijama, što ih čini ekonomski povoljnijim izborom.

3. Kako nova tehnologija rešava bezbednosne probleme vezane za vodonične baterije?
Nova tehnologija koristi kompozitni katalizator koji pretvara vodonik gas unutar baterije u vodu, čime se osigurava optimalne performanse i bezbednost.

4. Kako se ova tehnologija može primeniti van sistema skladištenja energije?
Ova tehnologija može imati bezbednosne primene u različitim industrijskim postavkama gde curenje vodoničkog gasa može predstavljati rizik, kao što su stanice za vodonik i nuklearne elektrane.