*EN Вештачка интелигенција

Grupa pisaca optužuje OpenAI i Microsoft za neovlašćeno korišćenje njihovog rada

Summary

U nedavnom razvoju događaja, grupa pisaca podnela je tužbu protiv kompanija OpenAI i Microsoft, tvrdeći da su koristile tuđu intelektualnu svojinu bez dozvole za obuku njihovog generativnog AI modela, poznatog kao OpenAI GPT. Prema izjavi autora tužbe, njihov rad je […]

Grupa pisaca optužuje OpenAI i Microsoft za neovlašćeno korišćenje njihovog rada

U nedavnom razvoju događaja, grupa pisaca podnela je tužbu protiv kompanija OpenAI i Microsoft, tvrdeći da su koristile tuđu intelektualnu svojinu bez dozvole za obuku njihovog generativnog AI modela, poznatog kao OpenAI GPT.

Prema izjavi autora tužbe, njihov rad je korišćen bez dozvole za obuku velikog jezičkog modela (LLM) kompanije OpenAI. U grupnoj tužbi, novinari Nikolas A. Basbejns i Nikolas Gejdž tvrde da su ove kompanije izvršile „masovnu i namernu krađu dela zaštićenih autorskim pravima“.

Pisci koji su podneli tužbu ističu da imaju ograničene resurse za finansiranje svojih istraživanja i često sami finansiraju svoje projekte. Korišćenje njihovih radova bez dozvole stavlja ih u nepovoljan položaj i oduzima im priliku da izgrade profit od svog rada.

Ova tužba izaziva raspravu o granicama intelektualne svojine u digitalnom dobu. Da li je korišćenje tuđeg rada u obrazovne svrhe i daljnji razvoj AI tehnologije opravdana praksa ili je to jednostavna krađa? Ovo pitanje postaje sve relevantnije kako se AI tehnologija sve više koristi za stvaranje novog sadržaja.

Dok stručnjaci naglašavaju važnost zaštite intelektualne svojine, postavlja se pitanje kako pravila trebaju biti primenjena u slučajevima gde je tuđi rad korišćen za obuku AI modela koji može generisati potpuno novi sadržaj.

FAQ:
Q: Koji su pisaci podneli tužbu protiv OpenAI i Microsoft-a?
A: Tužbu su podneli novinari Nikolas A. Basbejns i Nikolas Gejdž.

Q: Koja kompanija je optužena za masovnu i namernu krađu autorskih prava?
A: OpenAI i Microsoft su optuženi za masovnu i namernu krađu autorskih prava.

Q: Koje su posledice korišćenja tuđeg rada bez dozvole?
A: Korišćenje tuđeg rada bez dozvole stavlja autore u nepovoljan položaj i oduzima im mogućnost da profitiraju od svog rada.