*EN Вештачка интелигенција

Fortnite će platiti više od 73 miliona dolara Apple-u za pravne troškove

Summary

Nakon dugotrajne pravne bitke između Epic Gamesa, studija koji stoji iza popularne video-igre Fortnite, i kompanije Apple, konačna presuda je donesena. Vrhovni sud SAD odbio je da sasluša žalbe obe strane, što je označilo završetak slučaja „Epic Games protiv kompanije […]

Fortnite će platiti više od 73 miliona dolara Apple-u za pravne troškove

Nakon dugotrajne pravne bitke između Epic Gamesa, studija koji stoji iza popularne video-igre Fortnite, i kompanije Apple, konačna presuda je donesena. Vrhovni sud SAD odbio je da sasluša žalbe obe strane, što je označilo završetak slučaja „Epic Games protiv kompanije Apple“.

Sudija Ivon Gonzalez Rodžers je nakon toga donela odluku da Epic Games mora da plati kompaniji Apple više od 73 miliona dolara za pravne troškove. Iako je ova suma za 10% manja od ukupnih troškova koje je Apple imao tokom ovog slučaja, nije konačna.

Prema sudskom „Obaveštenju o zahtevu“, zakazano je saslušanje za 24. mart ove godine u vezi sa naknadom, uz dodatne iznose koje Apple ima pravo da traži na osnovu Ugovora o licenciranju programa za developere.

Obeštećenje koje je Epic Games dužan da plati proizilazi iz kršenja sporazuma za programere koji je imao sa kompanijom Apple. Naime, Epic Games je pokušao da implementira alternativni sistem plaćanja za Fortnite u avgustu 2020. godine, što je bio direktan prekršaj tog sporazuma.

Ova pravna bitka između Epic Gamesa i Apple-a nije samo finansijska, već nosi i veliku važnost za celu industriju video-igara. Sukob između ove dve kompanije podstakao je raspravu o monopolu i kontrolom nad digitalnim tržištem mobilnih aplikacija.

Iako je presuda doneta, ostaje da se vidi kako će ova situacija uticati na dalje poslovanje i odnos između Epic Gamesa i Apple-a, ali i šireg tržišta mobilnih igara.

Često postavljana pitanja (FAQ) nakon završetka pravne bitke između Epic Gamesa i Apple-a:

1. Koji je ishod pravne bitke između Epic Gamesa i Apple-a?
Nakon dugotrajne pravne bitke, Vrhovni sud SAD je odbio da sasluša žalbe obe strane, što je označilo završetak slučaja „Epic Games protiv kompanije Apple“.

2. Koje je obeštećenje koje Epic Games mora da plati kompaniji Apple?
Sudija je odlučila da Epic Games mora da plati kompaniji Apple više od 73 miliona dolara za pravne troškove. Ova suma je za 10% manja od ukupnih troškova koje je Apple imao tokom ovog slučaja.

3. Da li je do kraja sudačke odluke?
Iako je presuda doneta, očekuje se saslušanje zakazano za 24. mart ove godine u vezi sa naknadom, uz dodatne iznose koje Apple ima pravo da traži na osnovu Ugovora o licenciranju programa za developere.

4. Zašto Epic Games mora da plati kompaniji Apple?
Obeštećenje koje je Epic Games dužan da plati proizilazi iz kršenja sporazuma za programere koji je imao sa kompanijom Apple. Epic Games je pokušao da implementira alternativni sistem plaćanja za Fortnite, što je bio direktan prekršaj tog sporazuma.

5. Kakve su veće implikacije ove pravne bitke na industriju video-igara?
Ova pravna bitka između Epic Gamesa i Apple-a nosi važnost za celu industriju video-igara. Podstakla je raspravu o monopolu i kontrolom nad digitalnim tržištem mobilnih aplikacija.

Pojmovi i žargon:
– Epic Games: Studija koja stoji iza popularne video-igre Fortnite.
– Apple: Kompanija koja je u sukobu sa Epic Gamesom.
– Vrhovni sud SAD: Sud koji je donosio odluke u pravnoj bitki.
– Pravne troškove: Novčani iznos koji je Epic Games dužan da plati kompaniji Apple za pokrivanje pravnih troškova.
– Ugovor o licenciranju programa za developere: Sporazum između Epic Gamesa i Apple-a koji je bio kršen.
– Monopol: Kontrola nad tržištem od strane jedne kompanije.
– Tržište mobilnih aplikacija: Industrija mobilnih igara.

Sugestije:
Epic Games
Apple