*EN Вештачка интелигенција

Epl najavljuje velike promene u poslovanju sa aplikacijama u EU

Summary

Epl, američki tehnološki gigant, objavio je na svom vebsajtu planove za velike promene u poslovanju sa aplikacijama u Evropskoj uniji. Ove promene dolaze kao deo usklađivanja sa Zakonom o digitalnim tržištima (DMA) koji će stupiti na snagu u martu. Kao […]

Epl najavljuje velike promene u poslovanju sa aplikacijama u EU

Epl, američki tehnološki gigant, objavio je na svom vebsajtu planove za velike promene u poslovanju sa aplikacijama u Evropskoj uniji. Ove promene dolaze kao deo usklađivanja sa Zakonom o digitalnim tržištima (DMA) koji će stupiti na snagu u martu.

Kao rezultat ovih promena, potrošači u EU će imati veći izbor prilikom nabavke i instaliranja aplikacija, dok će programeri imati više fleksibilnosti. Ovo je velika vest za sve korisnike Epl proizvoda u Evropskoj uniji.

Umesto direktnog navođenja izvora, može se reći da je Epl ove promene najavio kako bi se uskladio sa zakonom koji se odnosi na digitalna tržišta. Predstavnik Epla, Fil Šiler, izjavio je da ove promene ne samo da prate zahteve zakona, već i štite korisnike EU od povećanih pretnji po privatnost i bezbednost.

Jedna od ključnih promena uključuje smanjenje naknada za Eplove prodavnice aplikacija. Ovo će imati pozitivan uticaj kako na korisnike, koji će imati pristup većem broju aplikacija, tako i na programere, koji će moći da ostvare veću zaradu.

Osim toga, nove promene takođe će doneti olakšice u vezi sa pravilima za aplikacije koje dolaze iz trećih strana. Ovo će dati mogućnost programerima da lakše pristupe Evropskom tržištu i da razvijaju inovativne i korisne aplikacije.

Ukratko, Epl najavljuje velike promene u vezi sa poslovanjem aplikacija u EU. Ove promene se odnose na veći izbor i fleksibilnost za potrošače, smanjenje naknada za prodavnice aplikacija, kao i olakšice za programere koji razvijaju aplikacije iz trećih strana. Ovo će imati pozitivan uticaj na korisnike i programere u Evropskoj uniji.

Često postavljana pitanja (FAQ):

1. Koje promene je najavio Epl u vezi sa poslovanjem aplikacija u Evropskoj uniji?
Epl je najavio velike promene u vezi sa poslovanjem aplikacija u Evropskoj uniji. Te promene obuhvataju veći izbor i fleksibilnost za potrošače, smanjenje naknada za prodavnice aplikacija, kao i olakšice za programere koji razvijaju aplikacije iz trećih strana.

2. Koja je svrha ovih promena?
Svrha ovih promena je usklađivanje sa Zakonom o digitalnim tržištima (DMA) koji stupa na snagu u martu. Takođe, ove promene imaju za cilj zaštitu korisnika EU od povećanih pretnji po privatnost i bezbednost.

3. Kako će ove promene uticati na potrošače?
Ove promene će omogućiti potrošačima u EU veći izbor prilikom nabavke i instaliranja aplikacija. To znači da će moći da pristupe većem broju aplikacija koje su im potrebne.

4. Kako će ove promene uticati na programere?
Programeri će imati više fleksibilnosti u poslovanju sa aplikacijama. Takođe, smanjenje naknada za prodavnice aplikacija će omogućiti programerima da ostvare veću zaradu.

5. Koje dodatne olakšice će nove promene doneti?
Nove promene će doneti olakšice u vezi sa pravilima za aplikacije koje dolaze iz trećih strana. To će omogućiti programerima da lakše pristupe Evropskom tržištu i da razvijaju inovativne i korisne aplikacije.

Definicije ključnih pojmova:

– Zakon o digitalnim tržištima (DMA): Zakon koji reguliše poslovanje digitalnih tržišta u Evropskoj uniji.
– Usklađivanje: Prilagođavanje poslovanja ili aktivnosti kako bi se uskladile sa određenim zakonima ili propisima.
– Naknade: Novčani iznos koji se plaća za pružene usluge ili sticanje prava na korišćenje određenih resursa.
– Potrošači: Osobe ili organizacije koje koriste ili kupuju određene proizvode ili usluge.
– Programeri: Osobe koje se bave razvojem softvera, u ovom slučaju aplikacija.
– Pravila za aplikacije iz trećih strana: Propisi ili uslovi koji se odnose na aplikacije koje dolaze od nezavisnih razvijalaca ili kompanija.

Suggested related links:
Epl (zvanična veb stranica Epla na srpskom jeziku)